ZTO Express, Máy Tơ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 15 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 098 477 72 98
Trang web
Vị trí chính xác 2.086.629, 10.669.489.999.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7ae8ba2d317b:0x3359f2d662a772fa

Xem thêm:  Nasco Express, Phường 3