Xuân Huệ quán, TT. Định Quán

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Trần Hưng Đạo QL20, TT. Định Quán, Định Quán, tt. Định Quán, Việt Nam
Số điện thoại 090 402 27 02
Trang web
Vị trí chính xác 112.035.427, 10.735.671.099.999.900


Địa chỉ Xuân Huệ quán ở đâu?

Trần Hưng Đạo QL20, TT. Định Quán, Định Quán, tt. Định Quán, Việt Nam

Giờ làm việc của Xuân Huệ quán như thế nào?

Thứ Tư:[11:00-23:00], Thứ Năm:[11:00-23:00], Thứ Sáu:[11:00-23:00], Thứ Bảy:[11:00-23:00], Chủ Nhật:[11:00-23:00], Thứ Hai:[11:00-23:00], Thứ Ba:[11:00-23:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31746096a31d4397:0x32580836f4502964

Xem thêm:  Nhà hàng Diễm Tiến