Xôi Gà Bà Chiểu, Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 318/1 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 1, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 206 64 52
Trang web
Vị trí chính xác 108.010.758, 1.066.990.603


Địa chỉ Xôi Gà Bà Chiểu ở đâu?

318/1 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 1, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Xôi Gà Bà Chiểu như thế nào?

Thứ Năm:[16:00-23:00], Thứ Sáu:[16:00-23:00], Thứ Bảy:[16:00-23:00], Chủ Nhật:[16:00-23:00], Thứ Hai:[16:00-23:00], Thứ Ba:[16:00-23:00], Thứ Tư:[16:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Lẩu Gà Lá É Hội Ngộ, Liên Nghĩa