Xiaomi Mi store Quang Tri

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 61 QL9, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị 48000, Việt Nam
Số điện thoại 091 707 43 57
Trang web xiaomicentral.vn
Vị trí chính xác 168.154.816, 1.071.047.947


Địa chỉ Xiaomi Mi store Quang Tri ở đâu?

61 QL9, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị 48000, Việt Nam

Giờ làm việc của Xiaomi Mi store Quang Tri như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH, ấp4