Xét nghiệm HIV miễn phí-Điều trị HIV miễn phí-Thuốc Prep miễn phí- Ánh Dương, Phường 6

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 71 Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3820 9426
Trang web business.site
Vị trí chính xác 10.787.258.999.999.900, 106.691.549


Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Bác Sĩ Nguyễn Thị Vượng, Bắc Sơn