xe điện TIẾN ĐẠT BÀU BÀNG, Bình Dương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Ngã 3 Tượng Đài Chiến Thắng Bàu Bàng Thị trấn, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 098 760 18 18
Trang web xeđiệnbàubàng.com
Vị trí chính xác 11.271.763.499.999.900, 106.636.414


Địa chỉ xe điện TIẾN ĐẠT BÀU BÀNG ở đâu?

Ngã 3 Tượng Đài Chiến Thắng Bàu Bàng Thị trấn, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của xe điện TIẾN ĐẠT BÀU BÀNG như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174b77233f0f64f:0x1cc6c4b7d426dec2

Xem thêm:  Cửa Hàng Dũng, Hố Nai 3