Woocommerce – Bỏ qua trang Giỏ hàng, chuyển hướng đến trang Thanh toán

Một số trường hợp bạn sẽ muốn tối giản quy trình mua hàng trên website của mình, bỏ qua trang Giỏ hàng là cần thiết. Từ trang Sản phẩm, khách chọn mua xong sẽ chuyển thẳng đến trang Thanh toán. Áp dụng cho những website mà khách hàng thường mua mỗi lần chỉ 1 sản phẩm.

function skip_cart_page_redirection_to_checkout() {

  if( is_cart() )
    wp_redirect( wc_get_checkout_url() );
}
add_action('template_redirect', 'skip_cart_page_redirection_to_checkout');

Thêm đoạn code trên vào file functions.php của child theme / theme bạn đang sử dụng. Trang Giỏ hàng sẽ được chuyển hướng sang trang Thanh toán.

Mặc định Woocommerce sẽ lưu tất cả các sản phẩm đã được thêm vào Giỏ hàng theo tuần tự, nên nếu khách hàng chọn 1 sản phẩm, xong quay ra chọn lại sản phẩm khác thì lúc này trang Thanh toán sẽ có cả 2 sản phẩm.

Bạn chỉ cần giữ 1 sản phẩm cuối cùng được thêm vào Giỏ hàng.

add_filter( 'woocommerce_add_to_cart_validation', 'remove_cart_item_before_add_to_cart', 20, 3 );
function remove_cart_item_before_add_to_cart( $passed, $product_id, $quantity ) {
  if( ! WC()->cart->is_empty())
    WC()->cart->empty_cart();
  return $passed;
}

Thêm đoạn code trên vào file functions.php của child theme / theme bạn đang sử dụng. Giỏ hàng sẽ được xóa trước khi sản phẩm khác được thêm vào.

woocommerce-bo-qua-trang-gio-hang-1

Bạn có thể sửa file functions.php trực tiếp trên WordPress bằng cách truy cập Dashboard » Appearance » Editor, chọn child theme / theme đang sử dụng.

Xem thêm: Đòn bẩy tâm lý để kích thích khách hàng

Nếu gặp khó khăn khi thao tác hoặc code bị lỗi, hãy để lại bình luận bên dưới, tôi sẽ hỗ trợ hết khả năng của mình. Chúc các bạn thành công!

8 bình luận về “Woocommerce – Bỏ qua trang Giỏ hàng, chuyển hướng đến trang Thanh toán”

 1. Web của em nó không hiện giỏ hàng và phương thức thanh toán thì bác có thể chỉ cho em làm sao cho nó hiện được không bác ơi, không thanh toán được! Cảm ơn bác nhiều, website của em: bachhoagiasi.com

  Trả lời
  • Bạn vào thiết lập nâng cao của Woocommerce kiểm tra Cài đặt trang nhé.
   bachhoagiasi .com/wp-admin/admin.php?page=wc-settings&tab=advanced

   Nếu thiếu trang Giỏ hàng, Thanh toán… bạn vào đây để Tạo lại các trang Woocommerce mặc định.
   bachhoagiasi .com/wp-admin/admin.php?page=wc-status&tab=tools

   Trả lời

Viết một bình luận