Wholefoodland, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ PWRQ+F7P, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 2860 949
Trang web
Vị trí chính xác 10.741.223.699.999.900, 1.069.381.884


Địa chỉ Wholefoodland ở đâu?

PWRQ+F7P, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Wholefoodland như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-20:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[11:00-20:00], Thứ Ba:[11:00-20:00], Thứ Tư:[11:00-20:00], Thứ Năm:[11:00-20:00], Thứ Sáu:[11:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Yun BBQ - Grill & Chill || Nhà Hàng Nướng Hàn Quốc, Phường 1