Vườn Tường Đứng Đà Nẵng, Bắc Mỹ Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 28 Võ Như Hưng, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 096 596 07 60
Trang web cmtgarden.com
Vị trí chính xác 160.497.975, 1.082.370.014


Địa chỉ Vườn Tường Đứng Đà Nẵng ở đâu?

28 Võ Như Hưng, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vườn Tường Đứng Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Scansia Pacific