Vịt quay Tống Giang, TT. Phú Mỹ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Trần Hưng Đạo, TT. Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu 70000, Việt Nam
Số điện thoại 097 540 75 66
Trang web
Vị trí chính xác 105.879.791, 10.705.994.349.999.900


Địa chỉ Vịt quay Tống Giang ở đâu?

Trần Hưng Đạo, TT. Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vịt quay Tống Giang như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cơm Thủy 2, Phường An Hoà