Vịt nướng lu NĂM VÂN Dĩ An, Dĩ An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 90 Truông Tre, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 091 852 21 91
Trang web
Vị trí chính xác 109.014.703, 106.768.107


Địa chỉ Vịt nướng lu NĂM VÂN Dĩ An ở đâu?

90 Truông Tre, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Vịt nướng lu NĂM VÂN Dĩ An như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00], Thứ Bảy:[08:00-18:30], Chủ Nhật:[06:00-18:30], Thứ Hai:[08:00-19:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174d858e7163053:0xa8212c05af5c7940

Xem thêm:  Quán ăn 2 Chi, Long Giang