Vinh Gà Nướng Muối Ớt Tại Tân Châu An Giang, TT. Tân Châu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Bến phà củ đường, Trần Hưng Đạo, TT. Tân Châu, Tân Châu, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 098 377 03 39
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.992.238, 1.052.508.544


Địa chỉ Vinh Gà Nướng Muối Ớt Tại Tân Châu An Giang ở đâu?

Bến phà củ đường, Trần Hưng Đạo, TT. Tân Châu, Tân Châu, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Vinh Gà Nướng Muối Ớt Tại Tân Châu An Giang như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Lẩu Bò Cây Me, Vĩnh Tân