Vinafarm – Rau Sạch Việt, Hoà Cường Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 33 Tiên Sơn 9, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 090 528 26 61
Trang web
Vị trí chính xác 16.033.657.599.999.900, 1.082.210.544


Hình ảnh

Xem thêm:  Trang Trại Chăn Nuôi, Long Nguyên