Viettel Store, Quán Toan

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 104 Đ. Hùng Vương, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 6298 077
Trang web viettelstore.vn
Vị trí chính xác 208.899.416, 10.660.426.319.999.900


Địa chỉ Viettel Store ở đâu?

104 Đ. Hùng Vương, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Viettel Store như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-21:30], Thứ Hai:[07:00-21:30], Thứ Ba:[07:00-21:30], Thứ Tư:[07:00-21:30], Thứ Năm:[07:00-21:30], Thứ Sáu:[07:00-21:30], Thứ Bảy:[07:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  CUA HANG ĐTDĐ DOCTOR_MOBILE