Viettel Store, Bình Phước B

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 25/1 KP, Bình Phước B, Thuận An, Bình Dương 820000, Việt Nam
Số điện thoại 0274 6292 888
Trang web viettelstore.vn
Vị trí chính xác 10.978.265, 1.067.405.534


Địa chỉ Viettel Store ở đâu?

Số 25/1 KP, Bình Phước B, Thuận An, Bình Dương 820000, Việt Nam

Giờ làm việc của Viettel Store như thế nào?

Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00], Thứ Bảy:[07:30-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174d1736b1c4bf3:0xb2695e32b0fd9e0c

Xem thêm:  Cửa Hàng ĐTDĐ A Long, Bắc Mỹ Phú