Viettel Quận 8, P.04

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 116 đường Trần Thị Ngôi, P.04, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 098 220 42 04
Trang web tuvandichvuviettel.com
Vị trí chính xác 107.354.076, 1.066.775.876


Địa chỉ Viettel Quận 8 ở đâu?

116 đường Trần Thị Ngôi, P.04, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Viettel Quận 8 như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00]

Viettel Quận 8 có website không?

tuvandichvuviettel.com

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng Viettel Quận 11, Phường 13