Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Ngũ Hành Sơn, Khuê Mỹ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 488 Đ. Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3847 331
Trang web
Vị trí chính xác 1.601.561, 10.825.417.039.999.900


Địa chỉ Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Ngũ Hành Sơn ở đâu?

488 Đ. Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Ngũ Hành Sơn như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  UBND huyện A Lưới