Veteran Restaurant BBQ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 8 D. Đình Nghệ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 549 77 07
Trang web business.site
Vị trí chính xác 160.689.576, 1.082.425.892


Địa chỉ Veteran Restaurant BBQ ở đâu?

8 D. Đình Nghệ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Veteran Restaurant BBQ như thế nào?

Thứ Ba:[17:00-00:00], Thứ Tư:[17:00-00:00], Thứ Năm:[17:00-00:00], Thứ Sáu:[17:00-00:00], Thứ Bảy:[17:00-00:00], Chủ Nhật:[17:00-00:00], Thứ Hai:[17:00-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Thịt Nướng Hàn Quốc, Phước Mỹ