Vệ sinh giày sneaker, Phường 17

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Hẻm 220 Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 097 361 43 45
Trang web vesinhgiay.trungsneaker.com
Vị trí chính xác 108.362.117, 1.066.760.632


Địa chỉ Vệ sinh giày sneaker ở đâu?

Hẻm 220 Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vệ sinh giày sneaker như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00]

Vệ sinh giày sneaker có website không?

vesinhgiay.trungsneaker.com

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng Biti's - CHTT Huế 2