Vật liệu xây dựng Trung Thủy, Unnamed Road

Thông tin chi tiết

Địa chỉ WM5H+V88, Unnamed Road, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0327 453 996
Trang web
Vị trí chính xác 20.909.658, 1.066.783.305


Địa chỉ Vật liệu xây dựng Trung Thủy ở đâu?

WM5H+V88, Unnamed Road, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Vật liệu xây dựng Trung Thủy như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-17:00], Thứ Năm:[06:00-17:00], Thứ Sáu:[06:00-17:00], Thứ Bảy:[06:00-17:00], Chủ Nhật:[06:00-17:00], Thứ Hai:[06:00-17:00], Thứ Ba:[06:00-17:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7b73ba89d61d:0xdcf59908b3f83ba5

Xem thêm:  Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng An Vân