Vanilla Cake, Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 52 Lý Tự Trọng, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng 02633, Việt Nam
Số điện thoại 0393 537 533
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 115.447.169, 10.780.532.529.999.900


Địa chỉ Vanilla Cake ở đâu?

52 Lý Tự Trọng, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng 02633, Việt Nam

Giờ làm việc của Vanilla Cake như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00], Thứ Sáu:[07:00-19:00], Thứ Bảy:[07:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Bánh Pappa Roti, Lạ Viên