Văn Phòng Phẩm Thiên Hà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 138 Phan Chu Trinh, Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 84054, Việt Nam
Số điện thoại 090 353 16 85
Trang web vanphongphamhue.com
Vị trí chính xác 164.547.276, 10.758.636.229.999.900


Địa chỉ Văn Phòng Phẩm Thiên Hà ở đâu?

138 Phan Chu Trinh, Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 84054, Việt Nam

Giờ làm việc của Văn Phòng Phẩm Thiên Hà như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Văn Phòng Phẩm 127, Lương Khá Thien