UBND xã Rô Men, Rô Men

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 35QV+92P, Rô Men, Đam Rông, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3972 030
Trang web
Vị trí chính xác 120.884.743, 1.081.925.655


Địa chỉ UBND xã Rô Men ở đâu?

35QV+92P, Rô Men, Đam Rông, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của UBND xã Rô Men như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-16:00], Thứ Ba:[08:00-16:00], Thứ Tư:[08:00-16:00], Thứ Năm:[08:00-16:00], Thứ Sáu:[08:00-16:00], Thứ Bảy:[08:00-16:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31717a2d04dd535b:0x7d2878e4a4aacbe2

Xem thêm:  Phòng Tài Nguyên Môi Trường Huyện Phong Điền