UBND phường Nam Dương, Nam Dương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 199 Hoàng Diệu, Nam Dương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3822 328
Trang web namduong.danang.gov.vn
Vị trí chính xác 160.598.161, 1.082.172.609


Địa chỉ UBND phường Nam Dương ở đâu?

199 Hoàng Diệu, Nam Dương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của UBND phường Nam Dương như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hội Công Chứng Viên