UBND phường Hương Văn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ GF8Q+7P8, Hương Văn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3557 318
Trang web
Vị trí chính xác 165.156.596, 1.074.893.194


Địa chỉ UBND phường Hương Văn ở đâu?

GF8Q+7P8, Hương Văn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của UBND phường Hương Văn như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ubnd Xã Bình Châu, Xuyên Mộc