Twins Cafe, Thới Hoà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 4J98+F47, Đường Dk5A Mỹ, Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 098 623 48 98
Trang web
Vị trí chính xác 111.186.556, 1.066.152.824


Địa chỉ Twins Cafe ở đâu?

4J98+F47, Đường Dk5A Mỹ, Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Twins Cafe như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174cc3d1dbbaa75:0xf6628ff4abcf8c5b

Xem thêm:  Trà sữa NOW, Long Thọ