Tu viện Phanxicô, Phường 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ WCM8+8GJ, Y Dinh, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3823 664
Trang web ofmvn.org
Vị trí chính xác 119.333.268, 10.841.626.439.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức, TT. Long Thành