TTTM Chợ Núi Đèo, TT. Núi Đèo

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 42 Trần Quốc Toản, TT. Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 615 36 88
Trang web
Vị trí chính xác 20.920.906, 1.066.784.069


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7bb3058d426f:0xe8aa582c35bde8c7

Xem thêm:  Cún Yêu Shop 568 Đường 2/9