Trường Trung Học Phổ Thông Tam Giang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ MF2J+WCV, QL49B, Điền Hải, Phong Điền, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0543 553 920
Trang web
Vị trí chính xác 16.652.374, 107.481.042


Xem thêm:  Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Phường 13