Trường Trung Học Cơ Sở Gò Xoài, Bình Lợi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 317A Đường Trương Văn Đa, Bình Lợi, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3768 1103
Trang web thcsgoxoai.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 107.508.459, 1.064.810.589


Hình ảnh

Xem thêm:  Trường THCS Quang Trung, Quang Trung