Trường Tiểu học Vĩnh Niệm, Thiên Lôi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RMJH+M35, Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3851 171
Trang web
Vị trí chính xác 208.316.445, 1.066.777.305


Địa chỉ Trường Tiểu học Vĩnh Niệm ở đâu?

RMJH+M35, Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Tiểu học Vĩnh Niệm như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:30-17:00], Thứ Ba:[06:30-17:00], Thứ Tư:[06:30-17:00], Thứ Năm:[06:30-17:00], Thứ Sáu:[06:30-17:00], Thứ Bảy:[06:30-17:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a707fca8c55a9:0x1d8e0d01926aa4c

Xem thêm:  TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ ĐỊNH, THANH BÌNH 4