Trường Tiểu học Tô Hiến Thành, Hoà Quý

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đ. Bình Kỳ, Hoà Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3961 092
Trang web business.site
Vị trí chính xác 159.954.296, 10.824.026.819.999.900


Địa chỉ Trường Tiểu học Tô Hiến Thành ở đâu?

Đ. Bình Kỳ, Hoà Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Tiểu học Tô Hiến Thành như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Tiểu Học Lộc Thanh 2, Lộc Thanh