Trường Tiểu học Tây Lộc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 117 Trần Quốc Toản, Tây Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0375 385 337
Trang web
Vị trí chính xác 164.780.192, 1.075.623.268


Xem thêm:  Tiểu Học Nguyễn Tri Phương, Minh Khai