Trường Tiểu Học Tấn Đức, Tân Trụ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lạc Tấn, Tân Trụ, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 097 497 28 01
Trang web
Vị trí chính xác 10.555.046.899.999.900, 10.649.521.809.999.900


Địa chỉ Trường Tiểu Học Tấn Đức ở đâu?

Lạc Tấn, Tân Trụ, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Tiểu Học Tấn Đức như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-16:20], Thứ Ba:[06:00-16:20], Thứ Tư:[06:00-16:20], Thứ Năm:[06:00-16:20], Thứ Sáu:[06:00-16:20], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Tiểu học Tam Phước 2, Đồng Nai