Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, Hoà Cường Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 108 Phan Đăng Lưu, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3642 721
Trang web thphandangluu-danang.edu.vn
Vị trí chính xác 160.370.143, 1.082.177.146


Địa chỉ Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu ở đâu?

108 Phan Đăng Lưu, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:00-17:00], Thứ Ba:[06:00-17:00], Thứ Tư:[06:00-17:00], Thứ Năm:[06:00-17:00], Thứ Sáu:[06:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Tiểu Học Hải Thành, Xóm 2