Trường Tiểu học Thanh Long

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 343 Huỳnh Thúc Kháng, Phú Bình, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3527 540
Trang web
Vị trí chính xác 16.482.275.299.999.900, 10.758.220.829.999.900


Xem thêm:  Trường Tiểu học Phù Đổng - cơ sở 2, Hải Châu 1