Trường THPT Trấn Biên, Tam Hoà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ XV27+VHJ, Đ. Đặng Đức Thuật, Tam Hoà, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3894 355
Trang web thpttranbien.edu.vn
Vị trí chính xác 109.522.055, 1.068.638.926


Địa chỉ Trường THPT Trấn Biên ở đâu?

XV27+VHJ, Đ. Đặng Đức Thuật, Tam Hoà, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường THPT Trấn Biên như thế nào?

Thứ Tư:[05:00-17:00], Thứ Năm:[05:00-17:00], Thứ Sáu:[05:00-17:00], Thứ Bảy:[05:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[05:00-17:00], Thứ Ba:[05:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường PTTH tư thục Marie Curie, Đằng Giang