Trường THPT Quang Trung, Phước Thạnh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2C3F+6P5, Tỉnh lộ 7, Phước Thạnh, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3892 9200
Trang web thptquangtrung.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 11.003.015.099.999.900, 10.642.435.189.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x310b2e9664bff075:0x782b5a40a3744ae3

Xem thêm:  Trường THPT Nguyễn Huệ, Tân Hiệp