Trường THPT Hùng Vương Hải Phòng, Đông Hải 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 498 Đường Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3614 262
Trang web
Vị trí chính xác 208.601.036, 1.067.208.938


Địa chỉ Trường THPT Hùng Vương Hải Phòng ở đâu?

498 Đường Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường THPT Hùng Vương Hải Phòng như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:30-18:00], Thứ Ba:[06:30-18:00], Thứ Tư:[06:30-18:00], Thứ Năm:[06:30-18:00], Thứ Sáu:[06:30-18:00], Thứ Bảy:[06:30-12:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a84eb7ce09d:0xbcf2d3835775b21d

Xem thêm:  Trường THPT Lê Hồng Phong, Hạ Lý