Trường THPT Dân Lập Tây Ninh, Phường 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 8426+V3X, Nguyễn Trãi, Phường 4, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3621 654
Trang web
Vị trí chính xác 113.022.449, 1.061.102.245


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x310b6b001017e0db:0x62962add5bac3d0f

Xem thêm:  Trường THPT Đức Huệ, TT. Đông Thành