Trường THCS Vinh Xuân – Phú Vang – Huế

Thông tin chi tiết

Địa chỉ FQ85+JV7, Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 6535 435
Trang web
Vị trí chính xác 16.466.536.599.999.900, 1.077.596.712


Xem thêm:  Trường TH&THCS Hùng Vương, Thống Nhất