Trường THCS Thủy Phương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 21 Dạ Lê, Thủy Phương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0858 000 475
Trang web huongthuy.thuathienhue.edu.vn
Vị trí chính xác 16.429.285.699.999.900, 1.076.361.532


Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Trung Học Cơ Sở Bình Thắng, Bình An