Trường THCS & THPT Trường Sơn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1, Ka Nôn, A Lưới, Thừa Thiên Huế 52000, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3870 720
Trang web thpt-hlam.thuathienhue.edu.vn
Vị trí chính xác 16.130.143.099.999.900, 1.073.361.991


Địa chỉ Trường THCS & THPT Trường Sơn ở đâu?

1, Ka Nôn, A Lưới, Thừa Thiên Huế 52000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường THCS & THPT Trường Sơn như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường THPT Trần Khai Nguyên, Phường 9