Trường THCS Tân Hạnh, Long Hồ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tân Hạnh, Long Hồ, Vĩnh Long, Việt Nam
Số điện thoại 0794 939 791
Trang web
Vị trí chính xác 102.253.989, 1.059.427.219


Địa chỉ Trường THCS Tân Hạnh ở đâu?

Tân Hạnh, Long Hồ, Vĩnh Long, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường THCS Tân Hạnh như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00], Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Mầm non Kitty Hải Phòng, Lê Chân