Trường THCS Nguyễn Trãi, Võ Xu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 5HQH+GCR, Tỉnh Lộ 766, Võ Xu, Đức Linh, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0252 3882 361
Trang web
Vị trí chính xác 111.888.691, 1.075.785.219


Địa chỉ Trường THCS Nguyễn Trãi ở đâu?

5HQH+GCR, Tỉnh Lộ 766, Võ Xu, Đức Linh, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường THCS Nguyễn Trãi như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường THPT Trần Văn Giàu, Phường 13