Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 97 Lê Ng. Cát, Thủy Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3885 259
Trang web tphue.thuathienhue.edu.vn
Vị trí chính xác 16.435.536.199.999.900, 1.075.714.517


Xem thêm:  Trường Thcs Trần Bình Trọng, Long Thành Trung