Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Đà Lạt

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Trại Mát, Phường 11, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3825 364
Trang web
Vị trí chính xác 11.944.459, 1.085.059.708


Địa chỉ Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu ở đâu?

Trại Mát, Phường 11, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00], Thứ Bảy:[06:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Tiểu Học Trảng Bom, TT. Tràng Bỏm