Trường Mầm Non Song Ngữ THT, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đường Nguyễn Trung Trực, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3829 919
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 119.304.834, 10.843.568.619.999.900


Địa chỉ Trường Mầm Non Song Ngữ THT ở đâu?

Đường Nguyễn Trung Trực, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Mầm Non Song Ngữ THT như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường THCS Nguyễn Chí Diểu