Trường Mầm Non Sao Sáng, Cầu Tre

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 17 Đường Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 422 28 95
Trang web
Vị trí chính xác 208.622.606, 10.670.590.279.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7ac475d867e3:0x213f0a3d0a05744a

Xem thêm:  Trường Tiểu học Tà Nung, Tà Nung