Trường Mầm Non Nguyễn Công Trứ, Đông Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 133 Đình Đông, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3620 926
Trang web
Vị trí chính xác 20.844.108, 10.668.885.399.999.900


Địa chỉ Trường Mầm Non Nguyễn Công Trứ ở đâu?

133 Đình Đông, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Mầm Non Nguyễn Công Trứ như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a8fa88dc84f:0xd03d76093adae56c

Xem thêm:  Trường Mầm Non Ngôi Nhà Trẻ Thơ, Thạnh Xuân